Склад кафедри

Пархоменко Юрій Михайлович

Завідувач кафедри програмування комп’ютерних систем і мереж

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат технічних наук, доцент.

Освіта:
закінчив Кіровоградський національний технічний університет у 2004 р.
Кваліфікація: «Магістр з систем управління і автоматики».
У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування».
У 2019 році закінчив Центральноукраїнський національний технічний університет.
Здобув кваліфікацію:
– ступінь вищої освіти: магістр;
– спеціальність: Комп’ютерна інженерія;
– освітня програма: Комп’ютерна інженерія.

Робота:
з 2004 р. працює на кафедрі автоматизації виробничих процесів;
з 2017 р. - завідувач кафедри програмування комп’ютерних систем і мереж.

Сторінка в Google Scholar: посилання

Сфера наукових інтересів:
– автоматизація процесів керування висівом зернових культур сівалкою з урахуванням ідентифікації потоку насіння;
– методи розпізнавання дискретних об’єктів;
– мікропроцесорні засоби та їх практичне застосування.

Публікації:
наукові публікації: автор понад 50 наукових праць, серед яких 27 статті опубліковані у фахових виданнях, 12 тез міжнародних конференцій;
методичні вказівки: методичних вказівок - 4;
навчальні посібники: навчальних посібників - 2 (1 з грифом МОН України);
патенти: патентів України - 11.

Інші результати та досягнення:
Приймав участь у науково-дослідній роботі госпдоговірної НДР №484/15.110 «Розробка електронної системи оформлення дозволів на розміщення відходів та формування екологічної звітності по Кіровоградській області».

Викладає дисципліни:

 • вступ до спеціальності;
 • операційні системи;
 • теоретичні основи проектування комп'ютерних мереж;
 • комп'ютерна графіка;
 • захист інформації у комп'ютерних системах;
 • інформаційна мережа Internet;
 • проектування мережевих мультимедійних ресурсів.

Проводить лабораторні заняття з дисципліни:

 • програмування інтерфейсів користувача.

Кислун Олег Андрійович

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат технічних наук, доктор філософії в технічних науках; доцент.

Освіта: 
у 1993 р. закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування;
у 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
У 2019 році закінчив Центральноукраїнський національний технічний університет.
Здобув кваліфікацію:
– ступінь вищої освіти: магістр;
– спеціальність: Комп’ютерна інженерія;
– освітня програма: Комп’ютерна інженерія.

Робота:
з 2004 р. доцент кафедри обчислювальної техніки та прикладної математики;
з 2015 р. доцент кафедри автоматизації виробничих процесів;
з 2017 р. працює доцентом на кафедрі програмування комп’ютерних систем і мереж.

Сторінка в Google Scholar: посилання

Сфера наукових інтересів:
– виявлення та розпізнавання об’єктів. 

Публікації:
автор багатьох науково-методичних праць;
патенти: патентів України - 2.

Викладає дисципліни:

 • організація баз даних;
 • інженерія програмного забезпечення;
 • комп'ютерна логіка;
 • інформатика та основи комп'ютерної техніки;
 • системне програмне забезпечення;
 • Web-програмування;
 • дискретна математика;
 • числові методи;
 • методи безруйнівного контролю;
 • основи екології;
 • екологія за професійним спрямуванням;
 • обчислювальна техніка та програмування;
 • комп'ютерна графіка.

Смірнов Володимир Вікторович

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат технічних наук (1996 р.), доцент (1997 р.).

Освіта:
закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Електронно - обчислювальні машини» у 1991 р.
Кваліфікація: «Інженер-системотехнік».

Робота:

ГСВГ, st. Naumburg (Saale), вч/пп 83105
з 1976 по 1981 р. - начальник КРАС, начальник ОРНРР.
Ремонт і настройка:
– РЛС 1РЛ33М2 ЗСУ-23-4 «Шилка»,
– обчислювально-вирішувального приладу (СРП) ЗСУ-23-4 «Шилка»,
– радіоприборного комплексу РПК-2М ЗСУ-23-4 «Шилка»,
– РПК зенітно-ракетного комплексу «Стрела-1М».

ПО «Радій», м. Кіровоград
з 1988 р. по 1994 р. - начальник бюро міні ЕОМ і АРМ АСУП

ІОЦ Інгульського рудника Східного ГЗК м. Кіровоград
з 1994 р. по 1997 р. - інженер-програміст ІІ категорії, інженер-програміст І категорії.

ЦНТУ
з 1997 р. працює на посаді доцента кафедри програмного забезпечення;
з 2017 р. - на посаді доцента кафедри програмування комп’ютерних систем і мереж.

Сторінка в Google Scholar: посилання

Сфера наукових інтересів:
– мікроконтролерні системи; 
– дослідження та створення методів розробки програмного забезпечення для інтелектуальних систем управління об’єктом;
– дослідження та розробка систем управління об’єктом в мережевому і хмарному середовищі в рамках технології Internet of Things.

Публікації:
наукові публікації: наукових праць - 62;
методичні вказівки: методичних вказівок - 29;
патенти: патентів України - 14.

Викладає дисципліни:

Проводить лабораторні заняття з дисциплін:

 • комп'ютерна логіка.

Смірнова Наталія Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат технічних наук (2012 р.), доцент (2014 р.).

Освіта:
закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Системне програмування» у 2005 р.
Кваліфікація: «Магістр з системного програмування».

Робота:
з 2005 р. працює на посаді асистента кафедри програмного забезпечення;
з 2012 р. - на посаді старшого викладача;
з 2014 р. - на посаді доцента;
з 2017 р. - на посаді доцента кафедри програмування комп’ютерних систем і мереж.

Сторінка в Google Scholar: посилання

Сфера наукових інтересів:
– дослідження, створення та програмування інтерактивних динамічних моделей і об'єктів комп'ютерної графіки;
– мікроконтролерні системи;
– дослідження та створення методів розробки програмного забезпечення для інтелектуальних систем управління об’єктом.

Публікації:
наукові публікації: наукових праць - 57;
методичні вказівки: методичних вказівок - 27;
патенти: патентів України - 12.

Викладає дисципліни:

Проводить лабораторні заняття з дисциплін:

 • мультиплатформенні мови програмування. Приклади виконання лабораторних робіт;
 • архітектура комп'ютерів;
 • алгоритми і структури даних;
 • інженерія програмного забезпечення;
 • організація баз даних;
 • Web-програмування.

Рибакова Людмила Володимирівна

Вчене звання:
доцент.

Освіта:
закінчила у 1983 р. Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Автоматизація виробничих процесів».
З 1986 р. по 1991 р. – стажування та навчання в аспірантурі за фахом 05.13.07 «Автоматизація виробничих процесів».

Робота:
працює в університеті з 1984 р;
з 2017 р. доцент кафедри програмування комп’ютерних систем і мереж.

Сторінка в Google Scholar: посилання

Сфера наукових інтересів:
засоби ідентифікації стану структурно-параметрично нерівноважних об’єктів управління.

Публікації:

наукові публікації: наукових праць - 60 (в т. ч. 5 у фахових виданнях). Прийнято участь у роботі 20 науково-практичних конференцій;

методичні вказівки: автор 8 збірок методичних вказівок, розроблено електронні варіанти методичного забезпечення навчального процесу з комп’ютерних технологій та програмування, програмування, системного програмування, структурного програмування, обчислювальної техніки та програмного забезпечення, алгоритмічних мов та програмування, дослідження операцій, інформаційного обслуговування і технічного забезпечення процесів управління та формування баз даних;

навчальні посібники: співавтор підручника «Економічна інформатика», затвердженого Вченою Радою КНТУ та навчального посібника з грифом МОНУ «Автоматизований електропривод та системи управління технологічними процесами у сільськогосподарському виробництві»;

патенти: патентів України - 2.

Інші результати та досягнення:

з 1992 р. і по теперішній час є куратором академічних груп. У 2000-2001 н.р. та у 2014-2015 н.р. За підсумками огляду-конкурсу була визнана кращим наставником академічних груп.

Займається активною профорієнтаційною роботою. Є співавтором інформаційних буклетів по фаховим напрямкам факультету.

За підсумками огляду - конкурсу «Кращий викладач 2010-2011 н.р.» була визнана переможцем серед кафедр фундаментальної підготовки.

Неодноразово була нагороджена грамотами та подяками за сумлінну та плідну працю, за підготовку студентів до участі у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних олімпіадах з програмування, конкурсах, конференціях, за активну участь та організацію заходів до «Дня науки».

Викладає дисципліни:

 • структурне програмування;
 • програмування;
 • комп'ютерні технології та програмування;
 • технологія проектування комп'ютерних систем;
 • системне програмування;
 • алгоритмізація та програмування;
 • комп'ютерні системи;
 • технологія проектування комп'ютерних систем.

Тесленко Оксана Євгенівна

Посада:
асистент.

Освіта:
закінчила Кіровоградський державний технічний університет у 1999 р.
Кваліфікація: «Інженер-системотехнік».

Робота:
з 2002 р. – спеціаліст кафедри автоматизації виробничих процесів;
з 2004 р. – асистент кафедри автоматизації виробничих процесів;
з 2017 р. – асистент кафедри програмування комп’ютерних систем і мереж.

Сторінка в Google Scholar: посилання

Публікації:
автор кількох наукових та методичних праць.

Інші результати та досягнення:
Активно займається організаційною та виховною роботою, організатор екскурсій до видатних місць, музеїв та історичних пам’яток України та близького зарубіжжя. Куратор волонтерського руху КНТУ.

Проводить лабораторні роботи з курсів:

 • ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації;
 • телекомунікаційні та інформаційні мережі;
 • системний аналіз об'єктів і процесів комп'ютеризації;
 • структурне програмування;
 • програмування;
 • системне програмування;
 • технологія проектування в комп’ютерних системах;
 • електротехнічні матеріали;
 • електричне освітлення та електротехнології в АПК.

Кадуріна Анна В’ячеславівна

Посада:
завідуюча навчальними лабораторіями кафедри програмування комп’ютерних систем і мереж.

Освіта:
закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва» у 2009 р.
Кваліфікація: «Магістр з енергетики сільськогосподарського виробництва».

У 2012 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». Працює над дисертацією «Енергоощадна система керування технологічними процесами у промисловому пташнику».

Робота:
працює в університеті з 2009 р.

Сфера наукових інтересів:
– енергозберігаючі системи;
– енергоощадні технології;
– альтернативні джерела енергії.Леонова Оксана Сергіївна

Посада:
завідуюча навчальними лабораторіями кафедри програмування комп’ютерних систем і мереж.

Освіта:

закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи управління і автоматики» у 2003 році.

Кваліфікація: «Інженер-системотехнік».© 2022 KNTU