Наукові праці

Пархоменко Юрій Михайлович

 1. Еволюція апаратного й телекомунікаційного забезпечення вищих навчальних закладів Кіровоградщини в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття (аспект комп’ютеризації) / Р. Я. Ріжняк, Ю. М. Пархоменко // Наукові записки КДПУ. Серія : Історичні науки. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - Вип. 22. – С. 62-73.
 2. Анализ современных методов обнаружения вторжений в компьютерные системы / Т. Н. Шипова, В. В. Босько, И. А. Березюк, Ю. М. Пархоменко // Системи обробки інформації: зб. наук. пр. – Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2016. – Вип. 1 (138). – С. 133-137.
 3. Дослідження задачі стабілізації температурного режиму та осьового зусилля в процесі фрикційного формоутворення /Ю. М. Пархоменко, А. В. Білоконь // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві”. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 172 с. – С. 174
 4. Шляхи автоматизації процесу висіву при місцевизначеному землеробстві / М. Д. Пархоменко, Ю. М. Пархоменко / Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 205 с. - С. 129
 5. Розрахунок системи стабілізації температурного режиму в процесі фрикційного формоутворення / Ю. М. Пархоменко, В. Ф. Гамалій, В. В. Босько // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кропивницький : КНТУ, 2016. - Вип. 46. - С. 286-292.

Сторінка в Google Scholar: посилання


Рибакова Людмила Володимирівна

 1. Дослідження процесу автоматичної оцінки стану здоров’я дійних корів і пристрій для його здійснення. / І. І. Мартиненко , Л. В. Рибакова // Вісник Хорківського державного технічного університету сільського господарства. Збірник наукових праць складений за матеріалами міжнародної наково-практичної конференції «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» (14-15 листопада 2001 р.). Випуск 6. – Х., 2001, С 106-110. (Фахове видання)
 2. Вибір та обгрунтування первинних перетворювачів для автоматичного контролю за температурою молока в потоці. / Л. В. Рибакова // Техніка в с.г.виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Збірник наукових праць КДТУ. Вип.9. – Кіровоград, 2001, С. 32-37. (Фахове видання)
 3. Автоматический контроль температуры как параметра оценки физиологического состояния дойных коров / Л. В. Рибакова // Техніка в с.г.виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Збірник наукових праць КДТУ. Вип.11. – Кіровоград, 2002, С. 229-232. (Фахове видання)
 4. Програмне та апаратне забезпечення для автоматизації процесів керування індукційним наплавленням композиційних покриттів / В. А. Бісюк, М. С. Мірошніченко, Л. В. Рибакова // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - Вип. 27. - С. 275-282. (Фахове видання)
 5. Автоматичне керування неперервно-послідовним індукційним наплавленням / В. А. Бісюк, О. К. Дідик, Л. В. Рибакова // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 28. - С. 250-254. (Фахове видання)

Участь у 9 міжнародних наукових конференціях, зокрема:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (5-6 листопада 2015 р., Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград)
 2. Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчової промисловості. «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості» (13-16 жовтня 2014 року, Національний університет харчових технологій, м. Київ).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» (14-15 листопада 2001 р., Харківський державний технічний університет сільського господарства. м. Харків)
 4. ІХ Международный симпозиум по машинному доению сельскохозяйственных животных.(3-4-апреля 1997 г., Оренбургский государственный аграрный университет, г. Оренбург, РФ).
 5. Міжнародна науково-технічна конференція з питань розвитку механізації, електрифікації, автоматизації та технічного сервісу АПК в умовах ринкових відносин. (26-28 вересня 1995 р., Український науково-дослідний інститут механізації та електрифікації сільського господарства, с.м.т. Глеваха.

Сторінка в Google Scholar: посилання


Смірнов Володимир Вікторович

 1. Практические вопросы проектирования инструментальных макроязыков в среде языка Ассемблер / Г. Р. Нocoв, В. Ф. Пащенкo, В. В. Смирнов// Проблеми автоматизації i енергозбереження в машинобудуванні. Збірник наукових праць. Кіровоградське обласне відділення Інженерної Академії України. Кіровоград: КIСМ, 1995.– С. 28-33.
 2. Компенсация погрешностей тензометрического силоприемного элемента в условиях воздействия на него тангенциальных нагрузок / Н. В. Смирнова, В. В. Смирнов // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 42, ч. 2. - С. 164-171.
 3. Реализация механизма многозадачности и многопоточности в микропроцессорных системах / Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / В. В. Смирнов, Н. В. Смирнова // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація / Вип. 16. – Кіровоград: КНТУ, 2005. – С. 312-314.
 4. Организация взаимодействия компонентов локальной сети архитектуры Master-Slave с оконечным оборудованием на стороне клиента / В. В. Смирнов, Н. В. Смирнова // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник / конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин / Вип. 35. – Кіровоград: КНТУ, 2005. – С. 417-419.
 5. Метод организации параллельного выполнения задач в микроконтроллерах с малым объемом памяти программ / Н. В. Смирова, В. В. Смирнов // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 28. - С. 317-321.
 6. Организация многозадачности в микроконтроллерах с малыми аппаратными ресурсами / В. В. Смирнов, Н. В. Смирнова // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні та моделюючі технології», ІМТ-2015, 28-30 травня 2015 року. – Черкаси, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – С. 32.
 7. Обнаружение изменения параметров объекта управления с использованием массива прецедентов / Н. В. Смирнова, В. В. Смирнов // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 26. - С. 268-272.
 8. Применение теории конечных автоматов в разработке программных систем / Н. В. Смирнова, В. В. Смирнов // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - Вип. 27. - С. 316-320.
 9. Реализация вариативного изменения состояний конечного автомата в управляющих программах / В. В. Смирнов, Н. В. Смирнова // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - Вип. 44. - С. 159-163.
 10. Оптимальное по быстродействию управление объектом при малых значениях ошибки отклонения / В. В. Смирнов, Н. В. Смирнова // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 45, ч. 2. - С. 199-204.

Сторінка в Google Scholar: посилання


Смірнова Наталія Володимирівна

 1. Реализация механизма многозадачности и многопоточности в микропроцессорных системах / Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / В. В. Смирнов, Н. В. Смирнова // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація / Вип. 16. – Кіровоград: КНТУ, 2005. – С. 312-314.
 2. Организация взаимодействия компонентов локальной сети архитектуры Master-Slave с оконечным оборудованием на стороне клиента / В. В. Смирнов, Н. В. Смирнова // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник / конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин / Вип. 35. – Кіровоград: КНТУ, 2005. – С. 417-419.
 3. Аппаратная реализация параллельного выполнения потоков в автоматизированной системе управления дозаторами / В. В. Смирнов, Н. В. Смирнова // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград : КНТУ, 2006. - Вип. 17. - С. 349-352.
 4. Применение критерия отношения правдоподобия для обнаружения скачкообразного изменения среднего значения тока дуги / В. В. Сидоренко, Н. В. Смирнова, Л. В. Помазан // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 40, ч. 2. - С. 256-260.
 5. Применение критерия Неймана-Пирсона для обнаружения скачкообразного изменения среднего значения тока дуги / Н. В. Смирнова // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 23. - С. 142-145.
 6. Применение теории статистических гипотез для управления перемещением рабочего инструмента в станке размерной обработки электрической дугой / В. В. Сидоренко, Н. В. Смирнова // Тези 12 Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2010: системний аналіз та інформаційні технології, Київ, 25-29 травня 2010 р. / УНК "IПСА" НТУУ "КПI". – К.: УНК "IПСА" НТУУ "КПI", 2010. – С. 313.
 7. Программная система для исследования сигналов и обработки данных вычислительных экспериментов / В. В. Сидоренко, В. В. Смирнов, Н. В. Смирнова // Тези 12 Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2010: системний аналіз та інформаційні технології, Київ, 25-29 травня 2010 р. / УНК "IПСА" НТУУ "КПI". – К.: УНК "IПСА" НТУУ "КПI", 2010. – С. 488.
 8. Корреляционный метод определения параметров рабочей точки дуги в процессе размерной обработки деталей электрической дугой / Н. В. Смирнова // Отраслевые аспекты технических наук – 2011. – № 3. – Москва: НПЖ "Отраслевые аспекты технических наук", 2011. – С. 25-28.
 9. Метод организации параллельного выполнения задач в микроконтроллерах с малым объемом памяти программ / Н. В. Смирова, В. В. Смирнов // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 28. - С. 317-321.
 10. Организация многозадачности в микроконтроллерах с малыми аппаратными ресурсами / В. В. Смирнов, Н. В. Смирнова // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні та моделюючі технології», ІМТ-2015, 28-30 травня 2015 року. – Черкаси, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – С. 32.

Сторінка в Google Scholar: посилання


Кадуріна Анна В’ячеславівна

 1. Автоматизована енергоощадна система управління параметрами температурного режиму пташника / Л. Г. Віхрова, Р. П. Ткаченко, А. В. Рибаченко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 23. - С. 183-188.
 2. Математична модель виробництва яєць на промисловій основі / Р. П. Ткаченко, А. В. Рибаченко // Наукові записки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2011. - Вип. 11, ч. 3. - С. 133-138.
 3. Розроблення енергоощадної системи управління виробництвом в промисловому пташнику / Р. П. Ткаченко, А. В. Рибаченко // Наукові записки КНТУ, 2012.
 4. Застосування сонячної енергії в промисловому пташнику / Р. П. Ткаченко, А. В. Рибаченко // Улектронна версія тез, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2014.
 5. Використання джерел альтернативної енергії в системі керування технологічними процесами у промисловому пташнику / Р. П. Ткаченко, А. В. Кадуріна // Кіровоградський національний технічний університет, ІV міжнародна науково-практична конференція проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК 21-22 листопада 2016 р.

© 2022 KNTU