Приклади виконання лабораторних робіт

Паралельні та розподілені обчислення

Викладачі: к.т.н., доцент Смірнов В.В., к.т.н., доцент Смірнова Н.В.


Створення програми JavaFX:

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота №1 - Освоєння середовища розробки графічних додатків NetВeans IDE

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 2 - Створення додатка для паралельних обчислень

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 3 - Керування процесом паралельних обчислень

Керування процесом паралельних обчислень: приклад виконання (відеоролік)
Моніторинг потоків: приклад виконання (відеоролік)

Керування процесом паралельних обчислень:

Моніторинг потоків:


Лабораторна робота № 4 - Розподілені обчислення на базі технології Клієнт-Сервер

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 5 - Розподілені обчислення. Взаємодія паралельних потоків

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 6 - Паралельні обчислення в багатопроцесорних системах. Технологія Fork-Join

Приклад виконання (відеоролік)


© 2022 KNTU