Патенти

Пархоменко Юрій Михайлович

 1. Пархоменко М.Д., Кондратець В.О., Лук'яненко О.О. Пристрій реєстрації та оцінки параметрів висіву / Пат. на корисну модель 22421 Україна, МПК А01С 7/00 (2006), № 200611880; Заявл. 13.11.2006 р.; Опубл. 25.02.2007 р.; Бюл. № 5.
 2. Лушніков В.М., Златопольський Ф.Й., Пархоменко М.Д., Рей Ю.Б., Зінзура В.В. Спосіб контролю норми висіву насіння на сівалках точного висіву / Пат. на корисну модель 24830 Україна, МПК А01С 7/00 (2006), № u200703499; Заявл. 30.03.2007 р.; Опубл. 10.07.2007 р.; Бюл. № 10.
 3. Лушніков В.М., Осадчій С.І., Пархоменко М.Д.. Спосіб формування сигналів заданої норми висіву насіння / Пат. на корисну модель № 25158 Україна, МПК А01С 7/00 (2006), № u200703490; Заявл. 30.03.2007 р.; Опубл. 25.07.2007 р.; Бюл. № 11.
 4. Лушніков В.М., Пархоменко М.Д., Чайковський О.Б. Пристрій реєстрації насіння в потоці / Пат. на корисну модель 28501 Україна, МПК А01С 7/00 (2006), № u200709225; Заявл. 13.08.2007 р.; Опубл. 10.12.2007 р.; Бюл. № 20.
 5. Лушніков В.М., Пархоменко М.Д., Чайковський О.Б., Каптьолова Т.М. Пристрій реєстрації насіння в потоці / Пат. на корисну модель 30657 Україна, МПК А01С 7/00 (2006), № u200710865; Заявл. 01.10.2007 р.; Опубл. 11.03.2008 р.; Бюл. № 5.
 6. Лушніков В.М., Пархоменко М.Д., Чайковський О.Б., Каптьолова Т.М. Спосіб визначення координат насінин в потоці / Пат. на корисну модель 32168 Україна, МПК А01С 7/00 (2006), № u200713777; Заявл. 10.12.2007 р.; Опубл. 12.05.2008 р.; Бюл. № 9.
 7. Лушніков В.М., Пархоменко М.Д., Волков І.В., Киричок В.В. Пристрій реєстрації насіння в потоці / Пат. на корисну модель 34933 Україна, МПК А01С 7/00 (2006), № u200804392; Заявл. 07.04.2008 р.; Опубл. 26.08.2008 р.; Бюл. № 16.
 8. Лушніков В.М., Пархоменко М.Д., Златопольський Ф.Й., Каптьолова Т.М. Спосіб визначення координат насінин, що пролітають в потоці / Пат. на корисну модель 35162 Україна, МПК А01С 7/00 (2006), № u200714619; Заявл. 24.12.2007 р.; Опубл. 10.09.2008 р.; Бюл. № 17.
 9. Лушніков В.М., Волков І.М., Пархоменко М.Д., Киричок В.В. Пристрій реєстрації насіння в потоці / Пат. на корисну модель 35252 Україна, МПК А01С 7/00 (2006), № u200804368; Заявл. 07.04.2008 р.; Опубл. 10.09.2008 р.; Бюл. № 17.
 10. Лушніков В.М., Волков І.М., Пархомеко.М.Д., Гольша В.І. Пристрій реєстрації насіння в потоці / Пат. на корисну модель 39850 Україна, МПК А01С 7/00 (2009), № u200813066; Заявл. 10.11.2008 р.; Опубл. 10.03.2009 р.; Бюл. № 5.
 11. Лушніков В.М., Пархоменко М.Д., Гольша В.І. Спосіб визначення швидкості руху насіння в потоці / Пат. на корисну модель 41300 Україна, МПК А01С 7/00 (2009), № u200900314; аявл. 16.01.2009 р.; Опубл. 12.05.2009 р.; Бюл. № 9.
 12. Пархоменко Ю.М., Пархоменко М.Д., Бокій А.Р. Спосіб визначення швидкості руху дискретних об'єктів в потоці / Патент на корисну модель № 143052 (Україна), МПК (2020.01) G01D 9/00 A01C 7/00; заявник та патентовласник Центральноукраїнський національний технічний університет. № u 2020 00046; Опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13.

Рибакова Людмила Володимирівна

 1. Рибакова Л.В., Мартиненко И.И., Шатець А.Д. Способ определения физиологического состояния лактирующей коровы и устройство для его осуществления / Патент № 2042321 Россия. МКИ А 01 J 7/00. Заявка №4902784, заявл.16.01.91, Зарег.27.08.95.Бюл.описаний изобр. № 24.

Смірнов Володимир Вікторович

 1. Смірнов В.В. Пристрій управління, оптимальний за швидкодією при малих похибках відхилення / Пат. 105422 Україна, МПК (2016.01) G05B 5/00. Кіровоградський національний технічний університет. – № u 2015 06183 заявл. 23.06.2015; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6.
 2. Смірнов В.В. Пристрій для управління, оптимальний за швидкодією, стійкий до короткочасних впливів, що збурюють / Пат. 105423 Україна, МПК (2016.01) G05B 5/00. Кіровоградський національний технічний університет. – № u 2015 06184 заявл. 23.06.2015; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6.
 3. Смірнов В.В. Пристрій для управління з оптимальним значенням керуючого впливу в перехідному режимі / Пат. 112686 Україна, МПК (2016.01) G05B 11/00. Кіровоградський національний технічний університет. – № u 2016 06867 заявл. 23.06.2016; опубл. . 26.12.2016, Бюл. № 24.
 4. Смірнов В.В. Пристрій управління із змінним значенням початку ділянки гальмування в перехідному режимі / Пат. 112688 Україна : МПК (2016.01) G05B 21/00; G05B 1/00. Кіровоградський національний технічний університет. – № u 2016 06871 заявл. 23.06.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.

Смірнова Наталія Володимирівна

 1. Смірнова Н.В., Сидоренко В.В Пристрій обмеження сили робочого струму при швидкому виявленні його перевищення заданого значення / Пат. 44521 Україна, МПК H 03 K 21/00. Кіровоградський національний технічний університет. – № u 200903234; заявл. 06.04.2009; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19.
 2. Смірнова Н.В., Сидоренко В.В Пристрій для формування зовнішніх вольт-амперних характеристик зварювальних випрямлячів / Пат. 57544 Україна, МПК В 23 К 9/06.Кіровоградський національний технічний університет. – № u201003890; заявл. 06.04.2010; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.

Смірнов Володимир Вікторович
Смірнова Наталія Володимирівна

 1. Смірнов В.В., Смірнова Н.В. Адаптивний пристрій управління оптимальний за швидкодією та стійкий до короткочасних впливів, що збурюють / Пат. 122196 Україна : МПК G05B 5/01 (2006.01). Центральноукраїнський національний технічний університет. – № u 2017 07262 заявл. 10.07.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.
 2. Смірнов В.В., Смірнова Н.В.Пристрій управління режимом горіння електричної дуги з урахуванням коефіцієнта взаємної кореляції між струмом і напругою електричної дуги / Пат. 122207 Україна : МПК H05B 7/18 (2006.01); H05B 7/148 (2006.01). Центральноукраїнський національний технічний університет. – u 2017 07366 заявл. 12.07.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.
 3. Смірнов В.В., Смірнова Н.В. Пристрій управління з оптимальним значенням у встановлених межах керуючого впливу в перехідному режимі Пат. 122208 Україна : МПК (2017.01) G01B 11/00 Центральноукраїнський національний технічний університет. – u 2017 07373 заявл. 12.07.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.
 4. Смірнов В.В., Смірнова Н.В. Пристрій для визначення сили і оцінки похибки тензометричного силовимірювального датчика при тангенціальному навантаженні / Пат. 122209 Україна : МПК G01P 3/22 (2006.01) Центральноукраїнський національний технічний університет. – № u 2017 07378 заявл. 12.07.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.
 5. Смірнов В.В., Смірнова Н.В. Пристрій управління зі стабілізацією точки гальмування в перехідному режимі / Пат. 122211 Україна : МПК (2017.01) G05B 21/00 G05B 1/00 Центральноукраїнський національний технічний університет. – № u 2017 07380 заявл. 12.07.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.
 6. Смірнов В.В., Смірнова Н.В. Пристрій вибірки вимірювального інтервалу для визначення ваги об'єкта в умовах впливу збурень / Пат. 122212 Україна : МПК (2017.01) G01B 5/00 Центральноукраїнський національний технічний університет. – № u 2017 07387 заявл. 12.07.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.
 7. Смірнов В.В., Смірнова Н.В. Пристрій для розширення кута прикладання сили до тензометричного силовимірювального датчика / Пат. 122213 Україна : МПК G01L 1/22 (2006.01) Центральноукраїнський національний технічний університет. – № u 2017 07388 заявл. 12.07.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.
 8. Смірнов В.В., Смірнова Н.В. Пристрій для формування зовнішніх вольт-амперних характеристик із параметрами, що змінюються для зварювальних випрямлячів / Пат. 122434 Україна : МПК B23K 9/06 (2006.01). Центральноукраїнський національний технічний університет. – № u 2017 06938 заявл. 03.07.2017; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.
 9. Смірнов В.В., Смірнова Н.В. Пристрій для визначення вибіркового коефіцієнта взаємної кореляції між струмом і напругою електричної дуги / Пат. 122466 Україна : МПК G06F 17/15 (2006.01) B23K 9/10 (2006.01) Центральноукраїнський національний технічний університет. – u 2017 07369 заявл. 12.07.2017; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.
 10. Смірнов В.В., Смірнова Н.В. Пристрій управління, оптимальний за швидкодією в режимі стабілізації / Пат. 123275 Україна : МПК (2018.01) G05B 5/00 Центральноукраїнський національний технічний університет. – № u 2017 07375 заявл. 12.07.2017; опубл. 26.02.2018, Бюл.№ 4.

© 2022 KNTU