Приклади виконання лабораторних робіт

Мультиплатформені мови програмування

Викладачі: к.т.н., доцент Смірнов В.В., к.т.н., доцент Смірнова Н.В.


Лабораторна робота № 1 - Освоєння IDE JavaBeans

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 2 - Створення класів Java та робота з класами

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 3 - Внутрішні класи, спадкування і конструктори

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 4 - Бібліотека Swing - створення додатків і обробка подій

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 5 - Робота з елементами керування Swing

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 6 - Робота із класами JMenu, JProgressBar, JSlider і JSpinner

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 7 - Робота з файловою системою. Робота із класом RandomAccessFile

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 8 - Багатопотокове програмування

Приклад виконання (відеоролік)


© 2022 KNTU