Методичне забезпечення

Пархоменко Юрій Михайлович

 1. Web технології в управлінні та проектуванні. Частина 1 : метод. вказ. для студ. спеціальностей 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" спеціалізації "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика" , "Комп’ютеризовані та робототехнічні системи" ; 123 "Комп’ютерна інженерія" спеціалізація "Комп’ютерні системи та мережі" / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [уклад. В. В. Босько, Ю. М. Пархоменко]. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 76 с.
 2. Комп’ютерна логіка : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт / О. А. Кислун, Ю. М. Пархоменко, Л. В. Рибакова ; Центральноукраїнський нац. техн. ун-т (ЦНТУ). – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 20 с.

  Навчальний посібник:

 1. Еволюція інформатики та інформатизації у вищих навчальних закладах Кіровоградщини : навч. посіб. / М. Д. Пархоменко, Ю. М. Пархоменко, Р. Я. Ріжняк. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – 68 с.
  Рекомендовано до друку вченими радами: КНТУ – прот. № 3 від 24.11.2014 р.; КДПУ прот. № 4 від 24.11.2014 р.

Кислун Олег Андрійович
Тесленко Оксана Євгенівна

 1. Інформатика та основи комп’ютерної техніки : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт для студентів навчання за напрямами підготовки 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія / [уклад. О. А. Кислун, О. Є. Тесленко] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т (ЦНТУ). – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 84 с.
 2. Інформатика та основи комп’ютерної техніки : метод. вказ. до виконання самостійних робіт / [уклад. О. А. Кислун, О. Є. Тесленко]; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т (ЦНТУ). – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 28 с.
 3. Комп’ютерна логіка : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт / О. А. Кислун, Ю. М. Пархоменко, Л. В. Рибакова ; Центральноукраїнський нац. техн. ун-т (ЦНТУ). – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 20 с.

Рибакова Людмила Володимирівна

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Алгоритмічні мови і програмування для студентів напрямку 6.050201 – «Системна інженерія» (З елементами кредитно-модульної системи) / укл. : Л. В. Рибакова, Н. Г. Пояркова. - Кіровоград : РВЛ КНТУ, 2009 – 80 с.
 2. Формування баз даних. Методичні вказівки для студентів напрямку підготовки – 6.020105 - документознавство та інформаційна діяльність. / укл. : Рибакова , Н. Г. Пояркова – Кіровоград : КНТУ, 2011. – 152 с.
 3. Комп’ютерна логіка : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт / О. А. Кислун, Ю. М. Пархоменко, Л. В. Рибакова ; Центральноукраїнський нац. техн. ун-т (ЦНТУ). – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 20 с.

  Навчальні посібники:

 1. Економічна інформатика : навч. посіб. / А. Д. Федунець , Л. В. Рибакова. – Кіровоград : КНТУ, видавець Лисенко В. Ф., 2015. – 208 с. Затверджений Вченою Радою КНТУ.
 2. Автоматизований електропривод та системи управління технологічними процесами у сільськогосподарському виробництві : навч. посіб. / С. П. Плєшков , М. С. Віхрова , Л. В. Рибакова - Кіровоград : РВЛ КНТУ, 2009. – 168 с.
  Навчального посібник з грифом МОНУ.

Смірнов Володимир Вікторович

 1. Інформаційно-обчислювальні мережі: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання / Укл.: / Смірнов В.В. – Кіровоград: КНТУ.
 2. Програмування комп’ютерних мереж: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання / Укл.: / Смірнов В.В. – Кіровоград: КНТУ.
 3. Програмне забезпечення мереж: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання  / Укл.: / Смірнов В.В. – Кіровоград: КНТУ.
 4. Прикладна теорія спряження перетворювачів інформації з ЕОМ: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання / Укл.: / Смірнов В.В. – Кіровоград: КНТУ.

Смірнов Володимир Вікторович,
Смірнова Наталія Володимирівна

 1. Мережі ЕОМ : метод. вказ. до виконання курсового проектування для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 2. Мережі ЕОМ : метод. вказ. до виконання самостійних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 3. Мережі ЕОМ : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 4. Технологія проектування програмних систем : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки: 7.050102.01, 8.050102.01 «Комп’ютерні системи та мережі»; 7.050102.02, 8.050102.02 «Системне програмування» / уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 5. Технологія проектування програмних систем : метод. вказ. до виконання курсового проектування для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки: 7.05010202 «Системне програмування» та 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» / уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 6. Технологія проектування програмних систем : метод. вказ. до виконання самостійних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки: 7.050102.01, 8.050102.01 «Комп’ютерні системи та мережі»; 7.050102.02, 8.050102.02 «Системне програмування» / уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 7. Технологія проектування програмних систем : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт для магістрів денної форми навчання за напрямом підготовки : 8.050102.01 «Комп’ютерні системи та мережі», 8.050102.02 «Системне програмування» / уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 8. Технологія проектування програмних систем : метод. вказ. до виконання курсового проектування для магістрів денної форми навчання за напрямом підготовки 8.05010202 «Системне програмування» та 8.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» / уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 9. Технологія проектування програмних систем : метод. вказ. до виконання самостійних робіт для магістрів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки : 8.050102.01 «Комп’ютерні системи та мережі», 8.050102.02 «Системне програмування» / уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 10. Мультиплатформені мови програмування : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт / Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ.
 11. Мультиплатформені мови програмування : метод. вказ. до виконання самостійних робіт / В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова,; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ.
 12. Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ (PIC): метод. вказ. до виконання лабораторних робіт / В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ.
 13. Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ (AVR): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / Смірнова Н.В., Смірнов В.В. Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 14. Програмне забезпечення управляючих мікро-ЕОМ : метод. вказ. до виконання самостійних робіт / В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ.
 15. Паралельні та розподілені обчислення : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт / Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ.
 16. Паралельні та розподілені обчислення : метод. вказ. до виконання самостійних робіт / Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ.
 17. Комп'ютерна графіка : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт / Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ.
 18. Комп'ютерна графіка : метод. вказ. до виконання самостійних робіт / Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ.
 19. Комп'ютерна графіка : метод. вказ. до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання (повні, друга вища) за напрямками підготовки : 6.050102 «Комп'ютерна інженерія», 7.05010202 «Системне програмування», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» / уклад. Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 20. Комп'ютерна графіка : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання (повні, друга вища) за напрямками підготовки : 6.050102 «Комп'ютерна інженерія», 7.05010202 «Системне програмування», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» / уклад. Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 21. Комп'ютерна графіка : метод. вказ. до виконання курсового проектування для студентів заочної форми навчання (повні, друга вища) за напрямками підготовки : 6.050102 «Комп'ютерна інженерія», 7.05010202 «Системне програмування», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» / уклад. Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 22. Комп'ютерна графіка : метод. вказ. до виконання самостійних робіт для студентів заочної форми навчання (повні, друга вища) за напрямками підготовки : 6.050102 «Комп'ютерна інженерія» 7.05010202, «Системне програмування», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» / уклад. Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов, А. І. Приходькіна ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 23. Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / уклад. Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов, О. В. Тарасов ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 24. Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ : метод. вказ. до виконання самостійних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / уклад. Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 25. Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ : метод. вказ. до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки : 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 7.05010202 «Системне програмування», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» / уклад. Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов, О. В. Тарасов ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 26. Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ : метод. вказ. до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки : 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 7.05010202 «Системне програмування», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» / уклад. Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов, О. В. Тарасов ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.
 27. Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ : метод. вказ. до виконання самостійних робіт для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки : 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 7.05010202 «Системне програмування», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» / уклад. Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов, О. В. Тарасов ; Кіровоградський. нац. техн. ун-т (КНТУ). – Кіровоград : КНТУ.

Методичні вказівки до розробки бакалаврської дипломної роботи

Методичні вказівки до розробки бакалаврської дипломної роботи
Додаток

© 2022 KNTU