Науково-технічні розробки

Управління територіально-розподіленими системами, роботами, об'єктами і комплексами.
Сучасні технології у навчальному процесі ЦНТУ

З метою підвищення рівня підготовки та, відповідно, кваліфікації програмістів, на кафедрі "Програмування комп'ютерних систем і мереж" факультету Автоматики та енергетики ЦНТУ, створений і впроваджений у навчальний процес ще один навчально-методичний комплекс (АПМ), що складається з навчально-методичних матеріалів і апаратно-програмного комплексу (АПК).

1. Призначення

Навчально-методичний комплекс призначений для підготовки програмістів в області розробки і управління територіально-розподіленими системами, роботами, об'єктами і комплексами (рис. 1).

Рис. 1 - Управління територіально-розподіленими системами, роботами, об'єктами і комплексами

2. Область застосування

Основною областю застосування АПК є:

2.1. Розробка та налагодження програмного забезпечення для широкого кола завдань в рамках лабораторних робіт у навчальних установах.

2.2. Розробка та налагодження програмного забезпечення для управління системами різного призначення, наприклад:

 • для систем точного землеробства (супутникове позиціонування, контроль висіву зерна і т.д);
 • для систем управління комплексами водопостачання та поливу (управління засувками, вимірювання тиску води і т.д);
 • для роботів і роботизованих систем (локальних і розподілених);
 • для зерносушарок, дозаторів та іншого обладнання різного призначення;
 • для систем «Розумний будинок»;
 • для систем супутникового позиціонування і стеження за переміщенням об'єктів спостереження;
 • для управління системами охоронної сигналізації, пожежної безпеки, відеоспостереження і т.д.;
 • для управління різними локальними і розподіленими об'єктами і т.д.;
 • для взаємодії з Web-сайтами, серверами і мережевими клієнтами;
 • ...

Бездротова взаємодія з об'єктами управління здійснюється через мережу Internet за допомогою мережевих протоколів і мережу GSM, якщо Internet недоступний.

Управління об'єктами здійснюється через АПК, Web-сервери, смартфони та планшети під управлінням ОС Android.

2.3.Навчальні дисципліни в яких використовується Навчально-методичний комплекс

Навчально-методичний комплекс використовується при вивченні ряду спеціальних дисциплін:

 • «Програмування мікроконтролерних систем»
 • «Програмне забезпечення управляючих мікро ЕОМ»
 • «Архітектура комп'ютерів»
 • «Програмування мобільних пристроїв та систем»
 • «Програмування додатків для OC Android»

Апаратно-програмний комплекс (АПК) є функціональний блок з інтегрованими модулями (рис. 2).

Інтеграція модулів здійснена на конструктивному, апаратному та програмному рівні.

Рис. 2 - Апаратно-програмний комплекс

3. Структура Апаратно-програмного комплексу

Апаратно-програмний комплекс має наступну структуру (рис. 3):

 • контролери;
 • пристрої введення - виведення;
 • зовнішні пристрої;
 • операційні системи;
 • мережеві протоколи;
 • інтерфейси зв'язку з об'єктами і пристроями;
 • бездротові інтерфейси;
 • об'єкти управління.

Рис. 3 - Структура апаратно-програмного комплексу

4. Склад апаратної частини комплексу

4.1. Модулі контролерів:

 • PIC 18F25K22;
 • STM 32F103C8T6;
 • ESP 32;
 • ESP 8266 (рис. 4).

Рис. 4 - Змінні модулі контролерів

Передбачена установка будь-яких інших контролерів і ПЛМ.

4.2. Мережеві комунікаційні модулі:

 • модуль Wi-Fi: ESP 8266;
 • модуль Wi-Fi: ESP 32;
 • модуль GSM: SIM800L.

4.2. Допоміжні модулі:

 • гіроскоп: L3G4200D;
 • акселерометр: ADXL345;
 • модуль GPS: M8030 NEO-M8N;
 • модуль SD Card (read/write).

4.3. Пристрої введення:

 • TouchScreen SPI (TFT дисплей);
 • аналоговий потенціометр;
 • цифровий потенціометр: X9C103SZI;
 • цифровий енкодер;
 • набір кнопок;
 • набір перемикачів;
 • модуль UART;
 • модуль Wi-Fi;
 • модуль GSM;
 • модуль GPS.

4.4. Пристрої виведення:

 • TFT SPI дисплей;
 • OLED I2C serial дисплей;
 • набір світлодіодів;
 • набір RGB світлодіодів;
 • матриця LED 8x8 SPI-UART;
 • модуль Wi-Fi;
 • модуль GSM.

4.5. Об'єкти управління:

 • двигун постійного струму;
 • кроковий двигун;
 • сервопривід.

Розширення:

Для розробки і / або підключення інших модулів передбачена макетна панель і клеми розширення.

5. Склад програмної частини комплексу

5.1. Мережеві модулі:

 • FTP Server, Client;
 • HTTP Server, Client;
 • MQTT Client;
 • Websocket Client;
 • Redis Client;
 • Net (UDP, TCP);
 • CJSON;
 • CoAP;
 • IMAP (e-mail.);
 • WiFi (Station, Access Point);
 • WiFi Monitor;
 • Sqlite3 (SQL);
 • Crypto;
 • TLS.

5.2. Бібліотеки та драйвери для:

 • управління апаратними модулями комплексу і зовнішніми шилдами;
 • управління модулем GPS / ГЛОНАСС;
 • управління модулем GSM;
 • бібліотека графічного інтерфейсу з елементами дискретного і пропорційного управління.

5.3. Інші бібліотеки і драйвери:

При необхідності легко встановлюються / використовуються необхідні бібліотеки і драйвери.

6. Мови програмування для навчальних дисциплін:

Розробка програм для Апаратно-програмного комплексу здійснюється на мовах програмування:

 • С (PIC - контролери, STM 32 Cortex);
 • Lua (Контролери ESP 8266, ESP 32);
 • micro-Python (Контролери ESP 8266, ESP 32);
 • Java (Додатки для ОС Android).

Апаратно-програмний комплекс експонувався на виставці науково-технічних досягнень ЦНТУ 18.04.2019.

http://pksm.kntu.kr.ua/EXP.html

Автори і виконавці:
к.т.н., доц. Смірнов В.В.
к.т.н., доц. Смірнова Н.В.


Програма для дослідження сигналів систем управління і робототехнічних систем

В процесі розробки систем управління і робототехнічних систем виникає необхідність у спостереженні та дослідженні сигналів і процесів, що відбуваються в об'єктах управління:

 • впливи, що задаються;
 • впливи, що управляють;
 • впливи, що збурюють;
 • реакція об'єкта управління на дії в реальному масштабі часу.

Важливим завданням є надання системі властивостей стійкості і оптимізація реакції системи на керуючі і впливи.

Для полегшення вирішення цього завдання створено програму для дослідження сигналів систем управління і робототехнічних систем.

Джерела даних:

 • сигнали з об'єктів систем управління;
 • сигнали з вузлів робототехнічних систем;
 • сигнали з цифрового осцилографа;
 • сигнали змодельовані функціональним генератором;
 • дані, отримані при обчисленнях в Excel.

Сигнали для проведення досліджень зчитуються з файлів у форматах *.CSV, *.WAV, *.TXT.

Вихідні дані:

 • впливи, що задаються, для робототехнічних систем і систем управління;
 • впливи, що управляють, для робототехнічних систем і систем управління;
 • результати обчислювальних експериментів.

Вихідні дані записуються в файли в форматах *.CSV, *.WAV, *.TXT для подальшого використання в програмах управління об’єктом.

Можливості:

Операції з сигналами (8 каналів):

 • копіювання, додавання, віднімання, інверсія;
 • швидке перетворення Фур'є.

Курсорні вимірювання сигналів:

 • амплітуда, тривалість, частота, період.

Фільтрація сигналу:

 • ковзне середнє;
 • фільтр Калмана;
 • адаптивна фільтрація.

Статистичні критерії:

 • відношення правдоподібності, Неймана-Пірсона, Вальда.

Кореляція сигналів:

 • автокореляція;
 • вибірковий коефіцієнт кореляції для двох сигналів.

Функціональний генератор:

 • полярність - позитивна, негативна, біполярна;
 • частота сигналу: 0.001..100000 Гц, амплітуда: 1мв..100 В;
 • частота дискретизації: 0.001..100000 Гц.

Форма сигналу:

 • синусоїда, пила, меандр, трапеція.

Впливи сигналу функціонального генератора для досліджуваного сигналу можуть бути застосовані як до всього сигналу, так і в зазначеному інтервалі між курсорами.

В даний час програмна система входить до складу Апаратно-програмного комплексу для розробки програмного забезпечення систем управління та робототехнічних систем.

Автори: к.т.н., доцент Смірнов В.В., к.т.н., доцент Смірнова Н.В.


Апаратно-програмний комплекс для розробки програмного забезпечення систем управління та робототехнічних систем

Склад:

 1. Апаратно-програмний модуль для розробки систем на базі PIC - контролерів.
 2. Апаратно-програмний модуль для розробки систем на базі контролерів STM32.
 3. Апаратно-програмний модуль для розробки систем на базі контролерів ESP8266.
 4. Апаратно-програмний модуль для дослідження і розробки PI - PID регуляторів.
 5. Вбудований апаратний модуль системи GPS / ГЛОНАСС.

Даний комплекс дозволяє здійснювати розробку апаратно-програмного забезпечення для систем управління об'єктом і робототехнічних систем з використанням мережевих / хмарних технологій і системи супутникового позиціонування.

Модулі 1, 2, 4 комплекси використовується в навчальному процесі на кафедрі "Програмування комп'ютерних систем и мереж".

Модулі 3 і 5 плануються до використання.

Автори: к.т.н., доцент Смірнов В.В., к.т.н., доцент Смірнова Н.В.


Апаратно-програмний модуль для розробки систем на базі
PIC – контролерів

Апаратно-програмний модуль для розробки систем на базі PIC – контролерів

Призначений для створення, програмування, налагодження мікроконтролерних систем управління і виконання лабораторних робіт в рамках курсу "Програмне забезпечення керуючих мікро-ЕОМ".

До складу навчально - методичного комплексу входить:

 • базовий інтегрований апаратно - програмний модуль;
 • автономний апаратно - програмний модуль;
 • модуль - емулятор об'єкта управління;
 • навчальна програма курсу;
 • завдання і методичні вказівки до виконання лабораторних робіт;
 • приклади виконання лабораторних робіт;
 • інтегроване середовище розробки системного програмного забезпечення на мові програмування С;
 • драйвер для завантаження компільованою програми в Flash - пам'ять програм контролера.

Завдання, які вирішуються за допомогою навчально-методичного комплексу:

 • ознайомлення з мікроконтролерами і засобами розробки:
  • введення - виведення дискретних сигналів;
 • виведення інформації на LCD - дисплей;
 • робота з перериваннями мікроконтролера;
 • введення - виведення даних по інтерфейсу RS-232;
 • введення і обробка аналогових сигналів за допомогою АЦП:
  • організація введення з цифрової клавіатури;
 • виведення даних через зовнішній ЦАП по інтерфейсу SPI:
  • створення драйвера інтерфейсу SPI;
 • виведення інформації на семисегментний LED дисплей:
  • створення драйвера динамічної індикації;
 • робота з модулями PWM (ШІМ):
  • управління потужністю в навантаженні;
  • управління двигуном постійного струму. Напрямок та швидкість обертання;
 • робота з зовнішньої EEPROM пам'яттю по інтерфейсу I2C:
  • запис - читання байтів і блоків даних;;
 • розробка ПІД - регулятора:
  • розрахунок параметрів ПІД - регулятора за методикою Ніколса;
  • оптимізація ПІД - регулятора;
  • управління об'єктом;
 • управління сервоприводом.

Програмування: порт USB, інтерфейс ICSP

Автори: к.т.н., доцент Смірнов В.В., к.т.н., доцент Смірнова Н.В.


Графічний інтерфейс на базі контролера Espressif ESP8266

Для управління об'єктом (в тому числі - роботом) через WI-FI і хмарні сервіси розроблений графічний інтерфейс на базі контролера Espressif ESP8266.

Графічний інтерфейс містить:

стандартні елементи управління:

 • Button;
 • Label;
 • Field;
 • TextArea;
 • CheckBox;
 • RadioButton;
 • ProgressBar;
 • Slider;
 • List (Menu);

нестандартні елементи управління:

 • KeyBoard;
 • MultiLabel;
 • MultiSlider;
 • TouchPad.

Управління об’єктом може здійснюватися:

дискретно:

 • елемент управління "Button" - 10 каналів і більше
  (ввімкнути - вимкнути).

пропорційно:

 • елемент управління "MSlider" - 5 каналів;
 • елемент управління "TouchPad" - 6 каналів.

Для плавного управління квадрокоптера, роботом, шасі і т.д.

Автор: к.т.н., доцент Смірнов В.В.


© 2020 KNTU