Конференції

Перспективні напрямки інформаційних і комп‘ютерних систем та мереж, комп‘ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, 13-14 листопада 2019 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 162 с.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції


Перспективні напрямки інформаційних і комп‘ютерних систем та мереж, комп‘ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, 13-14 листопада 2018 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 74 с.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції


© 2022 KNTU