Приклади виконання лабораторних робіт

Дисципліна: Комп'ютерна графіка

Викладачі: к.т.н., доцент Смірнов В.В., к.т.н., доцент Смірнова Н.В.


Створення програми JavaFX

Процес створення програми (відеоролік)

Процес створення програми (відеоролік)


Лабораторна робота № 1 - Освоєння середовища розробки графічних додатків NetBeansIDE

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 2 - Створення графічних примітивів 2D графіки

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 3 - Перетворення графічних примітивів 2D графіки

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 4 - Побудова і перетворення об'єктів 3D графіки

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 5 - Режими візуалізації об'єктів 3D графіки

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 6 - Анімація об'єктів комп'ютерної графіки. Клас PathTransition і RotateTransition

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 7 - Анімація об'єктів комп'ютерної графіки. Клас TranslateTransition і події миші

Приклад виконання (відеоролік)


Лабораторна робота № 8 - Анімація об'єктів комп'ютерної графіки. Клас Timeline і виявлення колізій

Приклад виконання (відеоролік)


© 2022 KNTU