ГОЛОВНА

Про кафедру «Програмування комп'ютерних систем і мереж»

Кафедра Програмування комп'ютерних систем і мереж була створена в 2017 році на базі специальності 123 «Комп'ютерна інженерія» з метою підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Комп’ютерні системи та мережі».

Основним науково-технічним напрямком діяльності кафедри є розробка комп'ютерних систем і мобільних мереж різного призначення на базі сучасних парадигм і технологій програмування, в тому числі хмарних Internet-технологій і технології «Internet Of Things».

Технологія «Internet Of Things» є актуальним і перспективним напрямком в IT-інженерії, де потрібні грунтовні знання в області WEB-технологій, мобільних мереж, систем управління, мікроконтролерних систем та схемотехніки.

Комп'ютерні системи в рамках технології «Internet Of Things» виконують завдання збору інформації та управління віддаленими і розподіленими в просторі об'єктами, такими, як робототехнічні об'єкти і комплекси, технологічне обладнання, БПЛА, системи класу «Розумний будинок» і багатьма іншими.

Згідно з прогнозами IDC, світові інвестиції в технологію «Internet Of Things» у 2022 році перевищать позначку в 1 трильйон доларів.

Управління об'єктами здійснюється за допомогою мереж Internet, GSM, мобільних мереж Wi-Fi і спеціалізованих інтелектуальних мереж 2.4 GHz.

Network. Devices and control objects

Навчання студентів не обмежується рамками навчальної програми. На кафедрі ПКСМ також функціонують гуртки:

 • «Розробка та програмування пристроїв Internet of Things»;
 • «Автоматика, програмування і робототехніка»,

в яких студенти розробляють, створюють та програмують пристрої бездротового керування роботами, об’єктами і системами на базі мобільної мережі 2.4 GHz та технології «Intrnet of Things».

Навчальні комплекси кафедри ПКСМ

Навчальні комплекси

Студенти кафедри беруть участь в науково-технічних проектах в рамках науково-дослідної тематики кафедри, де здобувають знання, вміння і навички проектування і створення сучасних систем, пристроїв і комплексів:

Докладніше:

Науково-педагогічний колектив кафедри складається з висококваліфікованих викладачів, що мають практичний досвід розробки сучасних комп'ютерних, мережевих і мобільних систем, а також досвід створення прикладного та системного програмного забезпечення для систем різного призначення.

Теоретична і практична підготовка бакалаврів здійснюється у рамках спеціалізації «Комп’ютерні системи та мережі» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

Студенти цієї спеціалізації отримують знання та оволодівають:

 • навичками проектування і розробки комп’ютерних систем та мереж;
 • навичками управління та адміністрування комп’ютерними мережами;
 • навичками розробки та створення WEB - орієнтованих програмних систем на сучасних мовах програмування: Java, С, С++, JavaScript, Lua, Python та інших;
 • навичками управління та роботи з локальними та віддаленими базами даних;
 • навичками розробки програмного забезпечення для розподілених і паралельних обчислень;
 • навичками проектування та розробки Web - дизайну;
 • навичками програмування 2D і 3D об’єктів комп’ютерної графіки з їх інтерактивною взаємодією з мобільними пристроями і системами;
 • навичками розробки розробки та програмування систем управління об’єктом на основі технології «Internet Of Things» на базі мікроконтролерів ARM Cortex, PIC - контролерів, WI-FI контролерів та контролерів GPS/GLONASS;
 • навичками програмування мобільних систем різного призначення та систем управління об’єктом у середовищіі операційних систем Android, FreeRTOS, LuaRTOS на базі платформи NodeMCU та систем супутникового геопозиціонування.

Магістратура

Після отримання освітньої кваліфікації «Бакалавр» студенти мають можливість вступити до магістратури для отримання освітньої кваліфікації «Магістр» за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія» та інші.

Можливі посади випускників кафедри Програмування комп'ютерних систем і мереж, що навчаються за спеціалізацією «Комп'ютерні системи і мережі» в рамках спеціальності 123 - «Комп’ютерна інженерія»:

 • WEB - програміст;
 • WEB - дизайнер;
 • програміст мобільних систем;
 • прикладний програміст;
 • системний програміст;
 • адміністратор баз даних;
 • інженер з комп’ютерних систем;
 • проектувальник комп’ютерних мереж;
 • системний адміністратор;
 • керівник проектів в області ІТ;
 • спеціаліст по інформаційним системам;
 • тестувальник програмного забезпечення.

і багато інших посад в рамках современных IT - технологій.


Положення про кафедру Програмування комп'ютерних систем і мереж Центральноукраїнського національного технічного університету
© 2022 KNTU